Verksamhetsplaner från och med 2020

VERKSAMHETSPLAN 2022

 

Loppis på grovsopdagarna 22/5 och 10/9

Vi kommer att ha loppis på grovsopsdagarna. Pengarna går till barn-och ungdomsaktiviteter.

 

Skapande av en stig vid slutet av Ålänningholmsvägen – Husarö stig

Vi kommer göra det möjligt att komma fram mellan Ålänningholmsvägen och Långviken. Därefter kommer stigen och vägen markeras ut med oranga skyltar. Vi kommer också att skylta stigen mellan Fagerviken och Fagerviksvägen.

 

Midsommarfirande 24/6

Traditionellt midsommarfirande som vi hade innan pandemin. Mer info kommer.

 

Fritidsaktiviteter i juli

Det blir barn- och ungdomsaktiviteter i sommar och vuxenympa på tisdagar kl. 18 på fotbollsplan. Vi återkommer med plats och tidpunkt för barn- och ungdomsaktiviteter.

 

Lotsmuseet

Muséet kommer att hålla öppet på begäran och vissa söndagar 15-16 i sommar. Det kommer bli en satsning kring Elsa Beskow och hennes författarskap samt högläsning för barn ur Putte i blåbärsskogen. Boka gruppvisning – ring eller messa Anders Magnusson

 

Sagor vid strandkanten och Ljug oss en sanning 6/7

Fyra musiker/skådespelare kommer till Husarö den 6 juli kl. 14.00 och 15.30. Det kommer att berätta historier och sjunga visor. Evenemanget äger rum i Bystugan eller vid Lotsmuséet. Se affisch på anslagstavlan.

 

HLR och hjärtstatarinformation 7/7 och 12/7

Vi kommer att ordna två informationsträffar om HLR och hjärtstartare även i sommar med Anders Lindh. Det blir torsdagen den 7 juli och tisdagen den 12 juli kl. 10-12, båda gångerna. Se affisch på anslagstavlan.

 

Kurs i akvarellmåleri 4/7

Ann Johansson håller i kursen i Bystugan måndagen 4 juli kl. 10-16. Mer information kommer. Se affisch på anslagstavlan.

 

Alternativ Husarö dag och Husarödagen 30/7

Vi kommer att göra en mix av det gamla och det nya. Vi kommer att genomföra Husarömaran som traditionen bjuder. Mer info kommer.

 

Husarö i maj 2022

 

HLHF:s styrelse

VERKSAMHETPLAN 2021

 

Fritidsaktiviteter

  • Barngymnastik och Knattefotboll, från v. 26, Lördagar kl. 16.00-17.00
  • Vuxenfotboll, från v. 26, Onsdagar kl. 14.00-15.00 och Lördagar kl. 14.00-15.00
  • Fysträning för ungdom och uppåt, från v.26, torsdagar kl. 16.00-17.00
  • Vuxengympa, i juli, tisdagar kl. 18.00

 

Lotsmuséet

Muséet kommer att hålla öppet på begäran, för max fyra personer åt gången. Om restriktionerna ändras kommer muséet att hålla öppet på söndagar.

 

Berättelser vid strandkanten

HLHF hoppas kunna genomföra ”Berättelser vid Strandkanten” som vi genomförde 2019. Eventuellt blir det utomhus. Vi avvaktar restriktionerna.

 

Information om hjärtstarter

Vi kommer att ordna en informationsträff om hjärtstarter även i sommar med Anders Lindh.

 

Permanent utmärkning av Husarömaran och Knattemaran

HLHF kommer att sätta upp markeringar, små skyltar, så att det ska vara lätt att på egen hand springa/gå Husarömaran och Knattemaran. Markeringen blir i blått och grönt.

Skapande av en stig vid slutet av Ålänningeholmsvägen

Föreningen kommer att göra det möjligt att komma fram mellan Ålänningeholmsvägen och Långviksvägen. När så är gjort kommer stigen och vägen att markeras ut med gula skyltar. HLHF vill också undersöka möjligheten att synliggöra stigen mellan Fagerviken och Fagerviksvägen.

 

Alternativ Husarödag

Vi hoppas på liknande lösning som förra året.

 

Husarömaran

Vi undersöker möjligheten att man springer när det passar under vecka 30 och registrerar sin tid som sedan läggs på Husarömarans webbplats.

 

Husarö i maj 2021

 

HLHF:s styrelse

Verksamhetsplan 2020

 

Ytterligare information om varje aktivitet kommer att läggas ut på Husarös vänner och sättas upp på anslagstavlan vid Bystugan!

 

Lö 13 juni   Årsmöte kl. 14.00                   Lotsmuséet

Fr 22 maj    Grovsopshämtning               Hamnplan

 

Med anledning av Coronapandemin och de restriktioner som finns angående folksamlingar kan HLHF inte arrangera varken midsommarfirande eller Husarödagen i år. Båda arrangemangen är större än 50 personer vilket är den gräns för hur många som får samlas. Föreningen har inga möjligheter att se till att antalet personer begränsas och att det rekommenderade avståndet på två meter mellan människor hålls. Föreningen kommer heller inte ordna några andra arrangemang i sommar.

 

Barn- och ungdomsverksamheten kommer att genomföras dock med anpassning till rådande omständigheter. Likaså kommer det att vara gympa på fotbollsplanen i sommar, också den coronaanpassad och med ansvar för alla som deltar att följa de rekommendationer som finns.

 

Lotsmuseet kommer att hålla öppet på begäran, för ett lagom antal personer åt gången, så att restriktionerna kan följas. Kontakta Margareta Modin 0761-87 49 82.

 

Ti 30/6-28/7 Ungdomsträning, tisdagar 17-18               Fotbollsplanen

 

Ti 30/6-28/7 Gympa, tisdagar 19-20                                Fotbollsplanen

 

On 1-29/7  Vuxenfotboll, onsdagar 19-20                       Fotbollsplanen

 

Lö 4/7-1/8 Knattefotboll/Barngympa, lördagar 15-16    Fotbollsplanen

 

Lö 22 aug   Grovsopshämtning                                       Hamnplan