Verksamhetsberättelse för år 2022

 

Årsmötet

Årsmötet hölls lördagen den 28 maj i Bystugan och Göran Blom inledde mötet och berättade lite om ”Kulturarvet som besöksmål”. Gunilla Hall, Hanna Gårdstedt och Göran har genomgått en utbildning i Sveriges hembygdsförbunds satsning och HLHF har mottagit ett diplom som bevis på genomgången kurs.

 

Styrelsen
Under året har styrelsen haft åtta protokollförda möten varav ett konstituerande. Två av dessa var webb-möten. Styrelsen har bestått av Kerstin Blom Bokliden, ordförande, Ann Stieberth, sekreterare, Anders Magnusson, vice ordförande, Anna Svanberg, kassör samt ledamöterna Fredrik Irlén, Joel Gehlin, t. o. m. augusti, Fredrik Rossander, Maria Heinemann och Elin Almendal. Torbjörn Modin är, som ordförande i Ester och Gunnar Björklunds stiftelse, adjungerad till styrelsen. Föreningen hade vid årets slut 87 medlemmar. Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor.

 

Bidrag 

HLHF har ansökt om bidrag och beviljats 30 000 kr om förstärkt föreningsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden i Österåkers kommun för digitalisering och formatering av foton från Lotsmuseet, digitalisering av inventarielistor av Lotsmuseets föremål samt för marknadsföring av föreningen och projektet.

 

Bystugan

Bystugan har använts av gillet och stickgruppen varannan vecka. Totalt 16 gånger. Bystugan har även använts till många andra möten och till pingisspel. Vintertid har vi haft problem med frusen vattenledning och dåligt fungerande värmepump. Sommartid har sopkärlet utanför Bystugan blivit överfullt då tillfälliga besökare inte har respekterat att det är ett privat abonnemang. En ny projektor, Acer x1527i, med inbyggt ljud och 15 HDMI-kabel har köpts in. Bystugan storstädades inför sommaren. Kattis Duhs ordnade med uppsnyggning runt Bystugan och arrangemang i rabatter och blomlådor. Tack för det.

 

Kulturarvet som besöksmål

HLHF skickade in sitt förslag samt deltog på några möten med Stockholms läns hembygdsförbund.

 

Aktiviteter

Vi genomförde loppis på grovsopdagarna 22/5 och 10/9.

 

Skapandet av en stig vid slutet av Ålänningholmsvägen, Husarö stig, skyltades med orange markering, åt ett håll, liksom stigen mellan Fagerviken och Fagerviksvägen.
 

Midsommar samlade många besökare på fotbollsplanen för ett gemensamt firande. Stången restes redan dagen innan vilket blev väldigt lyckat. Många hjälpte till och stången var snabbt på plats. Även fällningen av stången på midsommardagen genomfördes enkelt och säkert.
 

Fritidsaktiviteter i juli

Barngympan/fotbollen hade olika teman och ca 60-70 barn deltog vid varje tillfälle. Cirka 15 ungdomar per gång deltog på fotbolls- och fyspassen. Mellan 42 och 76 personer per gång deltog på vuxengympan/styrketräningen på tisdagar. Även vuxenfotbollen har varit välbesökt och uppskattad.

 

Lotsmuséet har haft sex söndagsvisningar och sex gruppvisningar. De två största grupperna var 80 personer i maj och 50 i juni. Totalt besökte 200-250 personer muséet.  

 

Fyra musiker/skådespelare kom till Husarö den 6 juli. De berättade historier och sjöng visor kring tematSagor vid strandkanten och Ljug oss en sanning”. Föreställningen var i Bystugan och ca 30 personer lyssnade. Aktiviteten genomfördes med stöd av Kultur- och fritidsnämnden i Österåkers kommun.

 

Vi hade två hjärtstartarföreläsningar. Färre besökare vid första träffen och ca 20 vid andra. Fem personer deltog på akvarellkursen den 4 juli.

 

Det blev en lyckad Husarödag i strålande sol. Marknaden hade 22 utställare och bjöd på loppisfynd, hårprodukter, verktyg, hantverk, hemkokta karameller, hembakat kaffebröd, närodlade grönsaker, smycken, sockor och böcker. Knattemaran sprangs av 122 knattar medan 166 vuxna sprang Husarömaran.  

 

Vi tackar våra medlemmar för 2022 och ser fram emot en härlig sommar 2023 med många upplevelser!

 

Husarö i maj 2023

 

 

Kerstin Blom Bokliden, Ann Stieberth, Anders  Magnusson, Anna Svanberg,

Fredrik Irlén, Fredrik Rossander, Maria Heinemann och Elin Almendal                                                                                 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

 

År 2021 blev nästan ett lika märkligt år som året innan. Pandemin fortsatte och de flesta av HLHF:s sommaraktiviteter kunde inte genomföras. Vi fick återigen ställa in midsommarfirande, berättelser vid strandkanten och traditionellt firande av Husarödagen, men alla fritidsaktiviteter genomfördes liksom Husarömaran. Precis som 2020 var det några eldsjälar som gjorde en oförglömlig Husarödag med spännande tipsrunda och försäljning vid den egna tomten längs med Husarömaran. Helt fantastiskt!

 

Årsmötet hölls lördagen den 29 maj och med anledning av det rådande coronaläget i landet hade vi ett kort möte utomhus vid Lotsmuséet med ett fåtal deltagare.

 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten varav ett konstituerande. Två av dessa var webb-möten. Styrelsen har bestått av Kerstin Blom Bokliden, ordförande, Ann Stieberth, sekreterare, Gunilla Hall, vice ordförande, Anna Svanberg, kassör samt ledamöterna Fredrik Irlén, Anders Magnusson, Joel Gehlin, Fredrik Rossander och Maria Heinemann. Torbjörn Modin är, som ordförande i Ester och Gunnar Björklunds stiftelse, adjungerad till HLHF:s styrelse. Föreningen hade vid årets slut 87 medlemmar. Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor.

 

Bidrag 

HLHF har ansökt om bidrag och beviljats ca 10 000 kr från Österåkers kommunen för skyltning av Husarömaran och Knattemaran. Vidare har föreningen sökt och fått ca 20 000 kr i föreningsbidrag från kommunen för bortfall av intäkter på grund av Covid-19-restriktionerna. Bidraget från Kulturnämnden i Österåkers kommun, för ”Berättelser vid strandkanten” som HLHF fick för år 2020 kommer att användas 2022. Ytterligare bidrag på ca 6000 kr har beviljats av kommunen för arrangemanget i sommar.

 

Swish

HLHF har ordnat ett eget swishnummer, 123 35 80 289, samt QR-kod för medlemskap, Lotsmuséet och Husarömaran.

 

Bystugan har använts vid fler tillfällen än under 2020 i och med att pandemirestriktionerna har lättats. Stickcaféet kunde träffas 21 gånger under våren då antalet inte översteg åtta personer. Gillet pausades pga pandemin. Under hösten var det Stickcafé varannan vecka och Gille varannan vecka, sammanlagt sju gånger var. Bystugan har använts till möten under både vår och höst 15 gånger, pingis tio gånger och uthyrning fem gånger.

Anders Lindh informerade i Bystuga om HLR och hjärtstartare den 15 juli. Tolv personer deltog och samtliga var mycket nöjda. Det var informativt, trevligt och roligt.

 

Under februari skedde ett elavbrott som berodde på att elen till servicehuset, som kommer från Bystugan, var fel installerad. Vattnet frös i Bystuga. Värmekabeln var inte på.
Kattis Duhs har ordnat med uppsnyggning runt Bystugan och arrangerat blommor i rabatter och blomlådor. Hälften av borden och ett antal stolar flyttades under sommaren från Bystugans förråd till Stiftelsen bod intill ladan. Förrådet i Bystugan fick hyllor så att utrymmet bättre kan utnyttjas. En termostat på elkabeln installerades under hösten. Trots detta frös vattnet igen i december. Fortsatt utredning pågår.

 

Lotsmuséet har hållit öppet på söndagar i juli kl 15.00-16.00 därutöver tagit emot förbokade besök. Det har varit varierande antal besökande, från 3-15 personer per gång. Delar av museigruppen har under vintern deltagit i ett projekt från länsmuseet vars syfte har varit att stärka besöksnäringen i skärgården och samtidigt lyfta unika möjligheter för Husarö. Projektet kommer att realiseras med början 2022. Söndagen den 25 juli höll Ljusterö Kulla församling en uppskattad friluftsgudstjänst vid Lotsmuséet.

 

Barn- och ungdomsverksamheter har haft olika teman under barngympan. Cirka 60-70 barn deltog, vid varje tillfälle. Cirka 15 ungdomar per gång deltog på fotbolls- och fyspassen. Samtliga aktiviteter har varit mycket uppskattade.

 

Husarödagen genomfördes på samma sätt som förra året men med små förändringar. Tipspromenaden startade vid Hamnplan och fanns under lördagen. Tipsrundan fungerade bra. Det var roliga frågor, lagom lång och tekniken var super. Tack Elin Alemandal, Christina Irlén, Gunilla Petterson och övriga som bidrog.

'

Permanent utmärkning av Husarömaran och Knattemaran blev klar under sommaren. Blå skyltar för Husarömaran och gröna för Knattemaran.

 

Det gick bra att genomföra både Husarömaran och Knattemaran trots kort planeringstid med anledning av corona-restriktionerna. Allt flöt på bra och alla hjälptes åt att hålla avstånd och de nya markeringarna testades. Vi vill tacka alla som hjälpt till att förbereda och utföra årets mara. Det blev ingen prisutdelningen då det fortsatt fanns restriktioner. Vi hoppas att det går att genomföra den vid 2022 års mara.

 

Skapande av en stig vid slutet av Ålänningholmsvägen

Sven Ivar Öhman fick i uppdrag av föreningen att bygga en trappa från slutet av Ålänningholmsvägen och nerför berget till Långviken. Trappan färdigställdes i slutet av hösten. Fortsatt röjning och iordningställande av stig samt utmärkning av stigen kommer att göras under våren 2022.

 

Loppis i gamla brandboden inför grovsopsdagen i augusti ordnades av Anna Walter. Verksamheten har blivit permanent över vintern. Pengar som swishas går till barn- och ungdomsverksamheten. Tack för ett fint initiativ!

 

Vi tackar alla våra medlemmar för 2021 och hoppas på en fin sommar 2022 med många sommaraktiviteter och att det blir en ”helt vanlig sommar”!

 

Husarö i maj 2022

Kerstin Blom Bokliden                                                   Ann Stieberth

Gunilla Hall                                                                    Anna Svanberg

Fredrik Irlén                                                                    Anders Magnusson

Joel Gehlin                                                                      Fredrik Rossander

Maria Heinemann

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

 

År 2020 var ett märkligt år. En pandemi slog till och plötsligt fick vi inte träffas som vanligt. Detta medförde att de flesta av HLHF:s sommaraktiviteter inte kunde genomföras. Vi fick bla ställa in midsommarfirande, berättelser vid strandkanten och traditionellt firande av Husarödagen. Några eldsjälar gjorde ändå en oförglömlig Husarödag med spännande tipsrunda och försäljning vid den egna tomten längs med Husarömaran. Helt fantastiskt!

 

Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda möten varav ett konstituerande. Pga Covid 19 var tre av dessa telefonmöten och ett webb-möte. Styrelsen har bestått av Kerstin Blom Bokliden, ordförande, Ann Stieberth, sekreterare, Gunilla Hall, vice ordförande, Ulla Lundh, kassör samt ledamöterna Fredrik Irlén, Anders Magnusson, Joel Gehlin samt Fredrik Rossander. Torbjörn Modin är, som ordförande i Ester och Gunnar Björklunds stiftelse, adjungerad till HLHF:s styrelse.

 

Föreningen hade vid årets slut 82 medlemmar. Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor.

 

Bystugan har knappt används under året pga pandemin. Stickcaféet och Gillet träffades ett fåtal gånger liksom övriga föreningar/grupper. Reparationer har skett i Bystugan under året. Vindsfönstret byttes ut, fuktskadat material togs bort och ersattes med nytt. Kattis Duhs har ordnat med uppsnyggning runt Bystugan arrangerat med nya blommor i rabatter och blomlådor. Avtal för Bystugan mellan S:1 och HLHF har upprättats.

Elen till servicehuset från Bystugan. Ett muntligt av tal finns mellan HLHF och Husarö hamn AB att elen för servicehuset betalas av Husarö hamn AB. Ett skriftligt avtal kommer att upprättas under 2021.

 

Aktiviteter under sommaren

Med anledning av Coronapandemin och de restriktioner som fanns angående folksamlingar kunde HLHF inte arrangera varken midsommarfirande, fotbollsturnering på midsommardagen eller Husarödagen med Husarömaran 2020. Dessa arrangemang är större än 50 personer vilket var den gräns för hur många som fick samlas. Föreningen hade inga möjligheter att se till att antalet personer begränsades och att det rekommenderade avståndet på två meter mellan människor hölls. Föreningen kunde dock ordna en utlovad hjärtstartarinformation med Anders Lindh den 11 juli och en uppskattad utomhusgudstjänst den 26 juli.

 

Barn- och ungdomsverksamheten genomfördes med anpassning till rådande omständigheter. Likaså var det gympa och vuxenfotboll på fotbollsplanen också Corona-anpassad och med ansvar för alla som deltog att följa rekommendationerna.

Lotsmuseet hölls öppet på begäran, för ett lagom antal personer åt gången, så att restriktionerna kunde följas. Båten Greta tjärades, vilket behövs varje år. Roslagsmahogny användes dvs tjära, linolja och terpentin. Kattis har även ordnat med blommor kring museet. Tack för det.  

 

Bidrag 

Kulturnämnden i Österåkers kommun fattade beslut att ge HLHF bidrag för renovering av bystugan för förbättrande åtgärder i salen, ombyggnad av förråd samt renovering av fönster på kontoret.  Bidraget för ”Berättelser vid strandkanten” som HLHF fick för år 2020 får med anledning av pandemin användas även 2021 då vi hoppas att kunna genomföra evenemanget.

 

Vi tackar alla våra medlemmar för 2020 och hoppas på en fin sommar 2021 med många utomhusaktiviteter!

 

Husarö i maj 2021

Kerstin Blom Bokliden                                                   Ann Stieberth

Gunilla Hall                                                                    Ulla Lundh

Fredrik Irlén                                                                    Anders Magnusson

Joel Gehlin                                                                      Fredrik Rossander