Ryssen kommer - Ryssen kom till Husarö 13 juli 1719 och 13 juli 2019, text av Gunilla Hall

”På morgonen den 13 juli 1719 rodde husaröbor till Hallonstenarna för att mjölka sina kor när de plötsligt såg ryska galärer närma sig från norr. Hals över huvud vände de vettskrämda husaröborna och rodde tillbaka till bryggan för allt vad tygen höll för att varna husaröborna som flydde till bryggorna vid Kastet medan galärerna avlossade kanonskott efter dem. Husaröborna flydde till Äpplarö och när de tittade tillbaka över Gälnan såg de brandröken från sina hem.”

 

Denna dramatiska händelse skedde för 300 år sedan under ofredsåret 1719 då ryssarna anföll hela svenska ostkusten och brände alla gårdar. Under mer trevliga förhållanden kom forskaren och författaren Gunnar Lind till Husarö lördagen 13 juli för att berätta om vad som hände i Stockholms skärgård sommaren 1719.

 

Bystugan på Husarö fylldes till bristningsgränsen av ett 80-tal nyfikna husaröbor som med spänning lyssnade på vad som skett härute. De två gårdar som då fanns, Norregården och Södergården brändes ned, skogen brändes, husdjur slaktades eller fördes ombord på galärerna. Inget lämnades orört. Det sägs att elden knappt hade slocknat förrän Husaröborna återvände och började bygga upp nya hus redan vintern 1719. Den Sundströmska lotsgården skulle vara ett av de första som byggdes upp igen. Vill man veta mer kan läsa Gunnar Linds bok Brända Hemman.

"Anfallet mot skärgården", målning av Ferdinand Victor Perrot

1740 blev Husarö officiell lotsstation. Befolkningen ökade och livet på Husarö gick sin gilla gång med lotsning, fiske och jordbruk. Man fick så småningom även skola och affär. 1912 lades lotsstationen ner och 1957 även skolan och ön avfolkades.   

 

I dag finns ca 20-30 bofasta på ön, en fin lanthandel, många fritidsboende och

en aktiv hembygdsförening. I Sundströmska gården finns idag ett fint lotsmuseum som är väl värt ett besök.

 

I museet finns en kanonkula, som sägs vara en av dem som avlossades från de ryska galärerna mot de flyende Husaröborna. Där kan även en utställning bestående av 4 vepor om ofredsåret 1719 ses. Utställningen är en del av projektet Rysshärjningarna 1719 som samordnas av Stiftelsen Kulturmiljövård samt Museet HAMN.

 

Lotsmuseet har öppet varje söndag mellan kl 15 och 16, i samband med att ångbåten Storskär angör Husarö. Det är Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening som sköter om muséet och det går bra att kontakta dem för visning. Gå in på HLHF.se för mer information.

Byn brinner, målning av Franciszek Kostrzewski