Promenadslingan på Husarö

Den 2 juni 2016 invigdes en promenadslinga på Husarö. Slingan består av fyra skyltar som berättar om öns lotshistoria och jordgubbsodlingar. Skyltarna finns uppsatta längst promenadslingan som går via Bystugan och Lotsberget - den högsta punkten i byn - för att sedan fortsätta till Hemgärdet och sedan avslutas vid Lotsmuseet.

 

Vid varje stopp finns en informationsskylt och en QR-kod med vilken man får tillgång till berättelserna om öns historia inlästa av skådespelare. Ljudfilen laddas ned via mobiltelefonen.

 

Berättelserna handlar om lotsstationens sista tid runt förra sekelskiftet. Man får höra hur lotsen säger ”Det skulle verkligen behöva komma en lotsning nu, vi skulle behöva pengarna” men även hur man går över till att odla jordgubbar som försörjning. ”Lotsfrun berättar också om hur hon fick ta hand om fisket och hela hemmet själv när mannen, lotsen var borta, och hennes rädsla för att behöva klara sig själv”, säger Birgit Lindholm, kultursekreterare, Österåkers kommun, som var med vid invigningen.

 

Projektet initierades av Österåkers kommun. Skyltguiderna finansieras av Österåkerskommun i ett nära samarbete med Husaröborna.

 

Invigningen genomfördes vi Lotsmuseet i strålande solsken.

”Vi kommer att marknadsföra slingan på hemsidan och i kommande broschyrer”, säger Mathias Lindow, Österåkers kommunalråd (L) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som också var med vid invigningen.

 

Vid invigningen närvarade även Skärgårdsrådet, Magnus Johansson från Iris Media, representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen på Österåkers kommun, husaröborna Nilas Österman och Torbjörn Modin.