HLHF - Husarö Lotsmuseum och HembygdsFörening

HLHF bildades 2013 genom att Husarö Hembygdsförening, Husarö Lotsmuseum och Bystugans förening slog sig samman.

Stadgar skrevs och där står det att föreningen bland annat vill arbeta på följande sätt:

  • Medverka aktivt till att det omgivande kulturlandskapet med sin natur vårdas.
  • Främja museiverksamhet och därmed sammanhängande forskning.
  • Stödja kulturverksamhet på orten.
  • Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka intresset för bygden och dess historia.
  • Främja barn och ungdomsverksamhet.
  • Främja motions och friskvårdsverksamhet på Husarö.
  • Föreningen skall i samverkan med Ester och Gunnar Björklunds Stiftelse medverka till att bevara den Sundströmska lotsgården.

 

HLHF:s styrelse består av ordförande och 5-8 ledamöter och leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamål och årsmötets beslut.

Föreningens huvudsakliga verksamhet pågår under sommarhalvåret med start från årsmötet i maj.

Under sommaren bedrivs barngympa/fotboll och vuxengympa/fotboll.

Barngympan/fotbollen samlar alltid massor av barn. De har väldigt roligt och många hittar nya kompisar. Vuxengympan är mycket populär och de är många som tränar styrka och kondition tillsammans.

 

Det ordnas föreläsningar och kurser såsom hjärtstartarinformation, måleri, berättarafton, barnskapardag och vernissage i vår fina Bystuga.

Midsommarfirandet sker på fotbollsplanen där det är gott om plats för de ca 500 personer som kommer.  Midsommarstången kläs redan dagen innan. Eftersom många hjälper till går stången lätt att resa. Klockan 15.00 på midsommarafton är det dans till det lokala bandet. Efteråt blir det lekar och fika. Sen tas stången ner för att ge plats för midsommardagens fotbollsturnering. Under midsommarhelgen finns det också en tipsrunda med intressanta frågor om Husarö. Priser lottas ut på midsommardagen.

Vår stolthet, Lotsmuséet, visas de söndagar som ångbåten Storskär anlöper Husarö. Sen sker gruppvisningar efter önskemål.

Husarödagen infaller alltid sista lördagen i juli. Dagen startar klockan 11.00 med marknad runt Bystugan. Det är ca 400 besökare som umgås och går runt bland borden med bl a närodlade grönsaker, smycken, böcker, hemstickat, korv o bröd, kaffe och smörgås, fiskdamm, loppisfynd, hårprodukter, verktyg, hantverk, hemkokta karameller och hembakat kaffebröd. Innan pandemin hade vi en årlig lotsrodd som startade ca 12.00 från ångbåtsbryggan. Från och med 2023 hoppas vi kunna ta upp den traditionen igen.

Klockan 15.00 går startskottet för Knattemaran och ca 125 knattar springer/går 2 km med start från fotbollsplanen. Klockan 16.00 går Husarömaran och ca 160 vuxna springer/går 5 km eller 1 mil. Maran är en stor folkfest och löparna har hejare runt hela banan. Det är härligt att se alla som springer och speciellt de yngsta.

Under sommaren 2020 blev HLHF klar med sin permanenta utmärkning av Husarömaran och Knattemaran.

Blå skyltar för Husarömaran och gröna för Knattemaran. 2021 blev vi även klara med utmärkningen av Husarö stig, orange markering!

Många passar på att vandra de härliga stigarna/vägarna runt ön.

Kulturlandskapet på Husarö vårdas på olika sätt, bla genom stutarna som betar på våra ängar och gräs som skördas till lycka för alla som vill åka hölass.

Förutom hembygdsföreningens verksamhet anordnas det även yoga, simskola, seglarskola, teaterverksamhet, musikstunder, allsång o friluftsgudstjänst på ön.

Simtävlingen Husarö Runt har genomförts sedan 2013. Den arrangeras av Solna Sundbyberg Simsällskap 04 och genomförs första lördagen i augusti varje år. Banan är drygt 6 kilometer och den individuella tävlingen är sedan 2019 en deltävling i Svenska simförbundets tävling Open Water Trophy.

 

 

Under hela året kan de husaröbor som vill spela pingis i Bystugan. I Bystugan ordnas de också disco och filmvisning.

 

Från hösten till våren träffas alla husaröbor på Gille i Bystugan varannan vecka. Där delas information om vad som hänt och kommer att hända på ön. Varannan vecka är det också Stickkafé i Bystugan för de som vill. Det dricks kaffe, handarbetas och pratas om allt möjligt.