Lotsmuséet

Lotsmuseet på Husarö är unikt och grundades 1990 av Åke Öhman. Åke samlade under många år föremål för att bygga upp museet. De omfattande samlingarna beskriver såväl lotsningen som skärgårdslivets historia. Åke bedrev också omfattande forskning bl a i lotsningens historia.

 

År 2004 bildades föreningen Husarö Lotsmuseum. Föreningens ändamål är att driva och utveckla museet. Fr o m 2013 ingår museet i den nybildade sammanslagningen av Lotsmuseet, Hembygdsföreningen samt Bystugan. Den nya föreningen heter Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening.