Kung Valdemars segelled

Ett 700 år gammalt dokument beskriver en segelled längs svenska ostkusten, från Utlängan i Blekinge till Arholma i Stockholms norra skärgård. Segelleden fortsätter sedan över Åland till den finska sydkusten för att sluta i det som idag är Tallinn i Estland. Leden går alltså från dåvarande gränsen mellan Danmark och Sverige till en av de danska besittningarna under 1200-talet.

 

Seglingsbeskrivningen nämner en lång rad ortnamn. Vad var det för platser? Utgjorde de sjömärken, sund-, hamn- eller lotsplatser?

 

Är leden tillkommen för kommunikationen mellan Danmark och dess dåtida koloni? Är det en handelsled? Borde inte de tunga handelsskeppen ha varit bättre lämpade för segling ute till havs? Var det en led för krigsskepp eller kurirskepp? Några enkla svar finns inte.

 

Namnet ”Kung Valdemars segelled” kommer av att leden finns nedtecknad i den danske kungen Valdemar II:s jordebok. I jordeboken finns skattelängder för Danmark och dess besittningar. Kung ”Valdemar Seir” som han också kallades, levde i början av 1200-talet.

 

Idag är ”Kung Valdemars segelled” ett informationsprojekt om kulturhistoriskt intressanta platser längst ostkusten. Projektet drivs av Riksantikvarieämbetet, Svenska Turistföreningen och Sjöhistoriska museet i samarbete med länsmuseerna, länsstyrelserna och kommunerna längs ledens sträckning.