Kontakter

Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening, hlhf

c/o Ann Stieberth

Kallviksvägen 34
184 99 Husarö

ann.stieberth@gmail.com

Org.nr 802 410-8527
Postgiro 420 93 89-8

Swish 123 35 80 289

Årsavgift 150 kr

Uppge namn och mejladress samt att det avser medlemsavgift.

 

 

     Styrelsen 2023-2024

Ordförande:

Kerstin Blom Bokliden

 

Ledamot:

Fredrik Irlén

 

Ledamot:

Anders Lundén Spörndly

Vice ordförande:

Anders Magnusson

 

Ledamot:

Fredrik Rossander

 

Adjungerad:

Lars Modin

Kassör:

Anna Svanberg

 

Ledamot:

Maria Heinemann

 

Revisorer:

Nilas Österman

Angela Tranberg

Sekreterare:

Ann Stieberth

 

Ledamot:

Elin Almedal

 

Valberedning:

Malin Saari

Christina Irlén

Anita Lundberg