Kontakt

Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening, hlhf

c/o Ann Stieberth

Kallviksvägen 34
184 99 Husarö

Org.nr 802 410-8527
Postgiro 420 93 89-8

Årsavgift 150 kr

Uppge namn och mejladress samt att det avser medlemsavgift.

 

 

Styrelsen 2019-2020

Ordförande:

Kerstin Blom Bokliden

070-6064193

kerstin.blom.bokliden@hotmail.com

 

Ledamot:

Fredrik Irlén

0739-883300

fredrik@irlén.se

 

Lotsmuséet:

Margareta Modin

076-187 49 82

modin.margareta@gmail.com

Muséet har stängt tillsvidare pga Coronapandemin.

Frågor/funderingar -  ta kontakt med Margareta Modin.

Vice ordförande:

Gunilla Hall

0708-486502

nilla2014@hotmail.se

 

Ledamot:

Anders Magnusson

0768-645851

anders.magnusson@radiol.uu.se

 

Adjungerad:

Torbjörn Modin

0761-884982

torbjorn.modin@gmail.com

Kassör:

Ulla Lundh

072-2521744

lundh.ulla@hotmail.com

 

Ledamot:

Joel Gehlin

070-9800863

fam.gehlin@gmail.com

 

Fritidsgruppen:

Stefan Karlsson

Magnus Fjelkman

Jenny Gehlin

Emma Bachner

 

Sekreterare:

Ann Stieberth

0707-838373

ann.stieberth@gmail.com

 

Ledamot:

Fredrik Rossander

070-8460508

rossander.fredrik@gmail.com

 

Revisorer:

Nilas Österman

Angela Tranberg

 

Valberedning:

Jan Bjurström

Marie Dunér-Nygren

Anita Lundberg